Hallsta Samfällighetsförening

För vägen och säkerheten i fokus

Protokoll - Ordinarie föreningsstämma 2019

2019-06-29

Protokollet från ordinarie föreningsstämman 2019-06-15 har skickats med post eller e-post till medlemmarna tillsammans med faktura på vägavgiften.

Protokollet finns även upplagt på hemsidan under rubriken ”Dokument”.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

2019-06-01

Medlemmarna i Hallsta Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Kallelsen sänds ut per post till medlemmarna. (via e-post till de medlemmar som enligt stadgarna skriftligt godkänt detta till styrelsen).

Tid: Lördagen den 15 juni 2019 kl 13.00
Plats: Hembygdsgården 17892, Adelsö

Bilaga 7: Styrelsens förslag till debiteringslängd finns för påseende (som referensexemplar) i informationslådorna i Hallsta samt hos Karin Holgers, Fårbacksvägen 1, Hallsta. (Ring 070-467 07 51 först)

Se vidare information på hemsidan under rubriken ”Dokument” där kallelsen inkl. samtliga bilagor finns upplagda.

Bästa medlem

2019-02-28

Bästa medlem,

Jag heter Patrik och bor med min familj i centrala Stockholm - men vi lever på Adelsö. Inte bara på somrarna, utan så ofta tillfälle ges. Jag är också ordförande i vår ”vägförening” och tillsammans med Karin, Jonas, Hanna, Anne och Carl bildar vi styrelsen.

En av våra uttalade ambitioner är att förenkla och effektivisera vår dialog med Dig som medlem. I praktiken betyder det att vi söker Din accept på att erhålla t. ex avi för inbetalning av medlemsavgift via email, istället för traditionell brevgång. Som en bonus sparar vi på miljön och den tid som vi i styrelsen lägger på ideellt arbete. Vi är snart i hamn, den absoluta majoriteten av medlemmar föredrar email före brev. Men är det så att Du inser att Du kanske inte accepterat, att Du fortfarande erhåller brev från oss, men tycker email är att fördra; kontakta oss gärna, vi uppskattar det.

I skrivande stund är det vinter, men snön ligger knappast tung på våra vägar. Det är barmark. Oavsett om man saknar snön eller inte, en snöfattig vinter gynnar föreningens ekonomi. Det är nämligen vinterröjningen och efterföljande sandning som drar de största resurserna. Däremot ska vi nog inte utropa ett hej för ekonomin innan vintern verkligen övergått till vår. De ekonomiska förutsättningar som består efter vinterunderhållet är de som vi kan använda för våra sommarvägar. Genom åren har föreningen drivits mycket effektivt och budgetutrymmet har varit snävt för särskilda eller extraordinära insatser. Det är också anledningen till den avgiftshöjning som skett de senaste två åren. Vi hoppas nu på att kunna bygga upp resurser för att mer långsiktigt kunna utveckla våra vägars kvalitet. Men det är en konstant balansgång och utmanande att ”budgetera för vädret”.

Ibland tvingas vi till temporära lagningar av tex mindre gropar i vägen. Det är knappast att betrakta som en långsiktig lösning. Men det är då de förutsättningar vi har vid den tidpunkten. Har Du ett irriterade hål i vägen framför Din fastighet så går det naturligtvis bra att temporärt åtgärda det också. Föreningen har ett grustag i slutet av Notvägen (vid vändplanen).

Ett återkommande diskussionstema är hastigheterna som ibland är för höga på våra vägar. Vi i styrelsen kan inte förväntas agera poliser och jaga fartsyndare. Vi kan informera om vad som gäller eller föreslå andra säkerhetsåtgärder. Ibland kräver sådana beslut ett bifall av stämman. Det senaste vi gjort är bl.a. uppsättningar av skyltar med rekommenderad hastighet (max 30km/h) samt extra speglar för att ge ökad sikt runt krön och hörn.

Den 15 juni är det ordinarie föreningsstämma i Hembygdsgården. Vi hoppas att se Dig där. Det är ett tillfälle att tycka till och komma med förslag. Eller bara kanske visa uppskattning för det ideella arbete som läggs ned. I det fall Du har ett särskilt förslag som Du vill lyfta så sker detta medelst ett motionsförfarande. För behandling av motion krävs att sådan inkommit styrelsen senast 15 maj.

Vi ses i Hallsta,
Patrik Hildingsson

Protokoll - Ordinarie föreningsstämma 2018

2018-06-29

Protokollet från ordinarie föreningsstämman 2018-06-16 har skickats med post eller e-post till medlemmarna tillsammans med faktura på vägavgiften.
Protokollet finns även upplagt på hemsidan under rubriken ”Dokument”.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018

2018-06-01

Medlemmarna i Hallsta Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Kallelsen sänds ut per post till medlemmarna. (via e-post till de medlemmar som enligt stadgarna skriftligt godkänt detta till styrelsen).

Tid: Lördagen den 16 juni 2018 kl 13.00
Plats: Hembygdsgården 17892, Adelsö

Bilaga 7: Styrelsens förslag till debiteringslängd finns för påseende (som referensexemplar) i informationslådorna i Hallsta samt hos Karin Holgers, Fårbacksvägen 1, Hallsta. (Ring 070-467 07 51 först)

Se vidare information på hemsidan under rubriken ”Dokument” där kallelsen inkl. samtliga bilagor finns upplagda.

Information om datum för ordinarie föreningsstämma 2018

2018-03-20

Hallsta Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma kommer att hållas

Lördagen den 16 juni 2018 kl.13.00 i Hembygdsgården, 17892, Adelsö.

Kallelsen kommer att sändas ut per post till medlemmarna i början av juni, utom till de som enligt stadgarna skriftligt godkänt till styrelsen att istället få kallelsen via e-post. Kallelsen kommer även samtidigt att läggas upp på hemsidan.

Motioner till 2018 års föreningsstämma

2018-03-19

Sista dag för motioner till årets föreningsstämma är 15 maj, skickas till:

Patrik Hildingsson
Själagårdsgatan 8A
111 31 Stockholm

patrik.hildingsson@swedishmatch.com

Protokoll - Ordinarie föreningsstämma 2017

2017-06-30

Protokollet från ordinarie föreningsstämman 2017-06-17 har skickats med post eller e-post till medlemmarna tillsammans med faktura på vägavgiften.
Protokollet finns också upplagt på hemsidan under rubriken ”Dokument”.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017

2017-06-02

Medlemmarna i Hallsta Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Kallelsen sänds ut per post till medlemmarna. (via e-post till de medlemmar som enligt stadgarna skriftligt godkänt detta till styrelsen).

Tid: Lördagen den 17 juni 2017 kl 13.00
Plats: Hembygdsgården 17892, Adelsö

Bilaga 12: Styrelsens förslag till debiteringslängd finns för påseende (som referensexemplar) i informationslådorna i Hallsta samt hos Ingrid Ålander, Hallstavägen 37, Hallsta. (Ring 08-560 514 20 först)

Se vidare information på hemsidan under rubriken ”Dokument” där kallelsen inkl. samtliga bilagor finns upplagda.

Motioner till 2017 års föreningsstämma

2017-03-31

Sista dag för motioner till årets föreningsstämma är 15 maj, skickas till:

Anders Sahlén
Norr Mälarstrand 94VI
112 35 Stockholm

anders.sahlen@me.com

Information om datum för ordinarie föreningsstämma 2017

2017-03-02

Hallsta Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma kommer att hållas lördagen den 17 juni 2017 kl.13.00 i Hembygdsgården 17892 Adelsö. Kallelsen kommer att sändas ut per post till medlemmarna i början av juni, utom till de som enligt stadgarna skriftligt godkänt till styrelsen att istället få kallelsen via e-post. Kallelsen kommer även samtidigt att läggas upp på hemsidan.

Inbrott i Hallsta

2016-10-29

Natten mellan onsdag och torsdag 26-27 oktober 2016 skedde inbrott och stöld i tre fastigheter i Hallsta. Fastighet 1:42 utsattes för inbrott i garaget genom krossat 3-glasfönster och i fastighet 1:41 stals en ny 50 hk Yamaha båtmotor trots godkända lås. En 50 hk Honda båtmotor stals från tomten Hallsta 1:80. Inbrotten är polisanmälda.

Fastighetsägare upplyses härmed om inbrottsrisken i området och uppmanas att vara uppmärksamma på okända bilar i området. Ev. iakttagelser kan rapporteras till Anders Sahlén 070-2567455.

Farthinder

2016-08-08

Önskemål om farthinder på Hallsta Gärdes väg väcktes på föreningsstämman under punkten Övriga frågor och således inte genom motion och föregående beredning. Stämman uppdrog åt styrelsen att ”undersöka möjlighet och bästa lösning med att under sommartid göra en ’testinstallation’ av någon form av farthinder på Hallsta Gärdes väg.”

Efter diskussion och konsultationer med REV konstaterade styrelsen att frågan om farthinder innefattade så många olika aspekter att den måste avgöras av föreningsstämman. Styrelsen beslöt att ta upp frågan vid föreningsstämman 2017.

Protokoll - Ordinarie föreningsstämma 2016

2016-06-27

Protokollet från ordinarie föreningsstämman 2016-06-18 har idag skickats med post till medlemmarna tillsammans med faktura på vägavgiften. Var vänlig ange fastighetsbeteckning vid betalning. Protokollet finns också upplagt på hemsidan under rubriken ”Dokument”.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016

2016-05-25

Medlemmarna i Hallsta Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Kallelsen sänds ut per post till medlemmarna. (via e-post till de medlemmar som enligt stadgarna skriftligt godkänt detta till styrelsen).

Tid: Lördagen den 18 juni 2016 kl 13.00
Plats: Hembygdsgården 17892, Adelsö


Bilaga 7: Styrelsens förslag till debiteringslängd finns för påseende (som referensexemplar) i informationslådorna i Hallsta samt hos Ingrid Ålander, Hallstavägen 37, Hallsta. (Ring 08-560 514 20 först)

Se vidare information på hemsidan under rubriken ”Dokument” där kallelsen inkl. samtliga bilagor finns upplagda.

Information om datum för ordinarie föreningsstämma 2016

2016-01-09

Hallsta Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma kommer att hållas lördagen den 18 juni 2016 kl.13.00 i Hembygdsgården 17892 Adelsö. Kallelsen kommer att sändas ut per post till medlemmarna i början av juni, utom till de som enligt stadgarna skriftligt godkänt till styrelsen att istället få kallelsen via e-post. Kallelsen kommer även samtidigt att läggas upp på hemsidan.

Vildsvinsjakt på Adelsö lördagen den 16 januari 2016

2016-01-09

Lördagen den 16 januari 2016 organiseras en samordnad vildsvinsjakt på delar av Adelsö. Jakten bedrivs ej i tätt bebyggda områden och inleds när dagen ljusnar och avslutas inför mörkrets inbrott. Vi får vara beredda på att vildsvinen kommer att sätta sig i rörelse under jakten och en tid därefter. Bilister uppmanas därför att vara uppmärksamma på att vildsvin i ökad omfattning kan komma att korsa vägarna på ön.

Medlemmarna ombeds därför att köra varsamt på vägarna och undvika att vistas i skogen under lördagen.

God Jul & Gott Nytt År

2015-12-14

Styrelsen tillönskar alla medlemmar en God Jul & Gott Nytt År.

Vintervägunderhåll

2015-09-21

Avtal för vintervägunderhåll för säsongen 2015-2016 har tecknats med Lundkulla Production AB. Entreprenören tillhandahåller personal samt fyrhjulsdriven traktor utrustad med 2,8m viksnöplog och 750 liters sandspridare. Tidigare entreprenör Jimpiis Åkeri & Entreprenad har p.g.a. övergång till annan verksamhet frånsagt sig fortsatt uppdrag med snöplogningen.

Vägspegel

2015-09-18

Av trafiksäkerhetsskäl har en ytterligare vägspegel installerats, på andra sidan vägen av befintlig spegel, i korsningen Hallstavägen – Notvägen. Detta för att höja säkerheten i denna farliga vägkorsning med skymd sikt, brant backe mitt i skarp kurva, samt att många små lekande barn finns i området.

Fastighetsinformation

2015-08-29

Allmän information till nyinflyttade och övriga medlemmar angående antal fastigheter och permanentboende i Hallsta som ingår i Hallsta Samfällighetsförening.

Av Lantmäteriets Fastighetsregister 2015 framgår att det i Hallsta finns 102 fastigheter varav 18 fastigheter är permanentboende. Fastigheterna ägs totalt av 163 delägare.

Protokoll - Ordinarie föreningsstämma 2015

2015-07-06

Protokollet från ordinarie föreningsstämman 2015-06-27 har idag skickats med post till medlemmarna tillsammans med faktura på vägavgiften. Var vänlig ange fastighetsbeteckning vid betalning. Protokollet finns också upplagt på hemsidan under rubriken ”Dokument”.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2015

2015-06-05

Medlemmarna i Hallsta Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Kallelsen sänds ut per post till medlemmarna. (via e-post till de medlemmar som enligt stadgarna skriftligt godkänt detta till styrelsen).

Tid: Lördagen den 27 juni 2015 kl 13.00
Plats: ”Pannrummet”, Stenby Trädgård, Adelsö (www.pannrummet.nu)


Bilaga 7: Styrelsens förslag till debiteringslängd finns för påseende (som referensexemplar) i informationslådorna i Hallsta samt hos Ingrid Ålander, Hallstavägen 37, Hallsta. (Ring 08-560 514 20 först)

Se vidare information på hemsidan under rubriken ”Dokument” där kallelsen inkl. samtliga bilagor finns upplagda.

Sandlådor

2015-02-22

På grund av vinterns hala väglag har medlemmar framfört önskemål om flera sandlådor i Hallsta. Styrelsen har därför i början av februari anskaffat ytterligare 3 sandlådor och placerat ut dessa vid postlådorna i Hallsta så att medlemmarna själva kan sanda vid behov.

Information om datum för ordinarie föreningsstämma 2015

2015-02-01

Hallsta Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma kommer att hållas lördagen den 27 juni 2015 kl.13.00 i ”Pannrummet”, Stenby Trädgård Adelsö (www.pannrummet.nu). Kallelsen kommer under juni att sändas ut per post till medlemmarna utom till de som enligt stadgarna skriftligt godkänt till styrelsen att istället få kallelsen via e-post. Kallelsen kommer även samtidigt att läggas upp på hemsidan.

God Jul & Gott Nytt År

2014-12-24

Styrelsen tillönskar alla medlemmar en God Jul & Gott Nytt År.

Vägen - ingen lekplats

2014-10-18

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att vägen inte är en lekplats för barn. Vi måste alla hjälpas åt att höja säkerheten på våra vägar. Men tillsyn av barn är ett föräldraansvar, ej föreningens.

Naturligtvis kör vi lugnt och håller hastighetsbegränsningen. Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av vägen som kan överblickas och framför varje hinder som går att förutse.

Föreningen strävar efter att uppfylla högt ställda krav som väghållare med underhållsplaner och rutiner för vägunderhåll, klippning av vägrenar, rensning av buskar och sly, vintervägunderhåll med halkbekämpning etc. Som framgick av styrelsens ståndpunkt som presenterades till motion vid 2014 års stämma så har lägre hastighetsbegränsning än 40km inte godkänts av länsstyrelsen. Farthinder är olämpliga för alla transporter och vägunderhåll inte minst vintertid. Fler skyltar stoppar erfarenhetsmässigt inte ev. fortkörare.

Barn har ringa trafikkunskap eller förståelse för faran att leka, cykla eller köra 4-hjulingar på vägarna.

Föreningen och föräldrarna har ett gemensamt ansvar, var och en på sitt sätt. Tillsammans kan vi skapa en barnvänlig och trafiksäker miljö.

Styrelsen

Vägunderhåll våren 2014

2014-06-30

Hallstavägen har sladdats regelbundet och buskröjts samt viss trädfällning av sträckan Hasselbacken-Hallsta Gård och gräsklippning av vägrenarna har utförts. Lagning av potthål och andra vinterskador. Breddning (ca 70 cm) av två skarpa kurvor på Hallstavägen, dels vid cementbrunnen ca 50 meter från infarten till Hallsta Gärdes väg och dels i kurvan utanför Hallsta Gård. Nivåskillnaden vid infarten till Prästviksvägen har planats ut. Grusning av vägsträckan Hasselbacken till Hallsta Gård. Saltning av Hallstavägen.

Stickvägarna Lagning av potthål och andra vinterskador. Kompletteringsgrusning på bl.a. Prästviksvägen, Flygarbacken, Båtviksvägen till fastigheterna Hallsta 1:40-42, Hallstavägens förlängning och Hallsta Gärdes väg. Kantskärning på sista sträckan av Prästviksvägen. Vändplanerna vid Notvägen och Hallsta Gärdes väg har planats ut och grusats. Gräsklippning av vägrenarna har utförts.

Trevlig sommar !

2014-06-30

Styrelsen tillönskar alla en Trevlig Sommar!

För allas trevnad och säkerhet kör vi lungt i området, håller hastighetsbegränsningen och påminner eventuella fortkörare om detta.

Protokoll - Ordinarie föreningsstämma 2014

2014-06-23

Protokollet från ordinarie föreningsstämma 2014-06-14 har idag skickats med post till medlemmarna tillsammans med faktura på vägavgiften. Var vänlig ange fastighetsbeteckning vid betalning. Protokollet finns också upplagt på hemsidan under rubriken ”Dokument”.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2014

2014-05-20

Medlemmarna i Hallsta Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Kallelsen sänds ut per post till medlemmarna. (via e-post till de medlemmar som enligt stadgarna skriftligt godkänt detta till styrelsen).

Tid: Lördagen den 14 juni 2014 kl 13.00
Plats: ”Pannrummet”, Stenby Trädgård, Adelsö (www.pannrummet.nu)

Bilaga 7: Styrelsens förslag till debiteringslängd finns för påseende (som referensexemplar) i informationslådorna i Hallsta samt hos Ingrid Ålander, Hallstavägen 37, Hallsta. (Ring 08-560 514 20 först)

Se vidare information på hemsidan under rubriken ”Dokument” där kallelsen inkl. samtliga bilagor finns upplagda.

Information om datum för ordinarie föreningsstämma 2014

2014-01-26

Hallsta Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma kommer att hållas lördagen den 14 juni 2014 kl.13.00 i ”Pannrummet”, Stenby Trädgård Adelsö (www.pannrummet.nu). Kallelsen kommer under maj att sändas ut per post till medlemmarna utom till de som enligt stadgarna skriftligt godkänt till styrelsen att istället få kallelsen via e-post. Kallelsen kommer även samtidigt att läggas upp på hemsidan.

Vägunderhåll

2013-11-06

Regelbunden sladdning har under sommaren utförts på Hallstavägen. Under hösten har dikesrensning och borttagande av stora stenar, stubbar och kraftigt sly i vägkanterna utefter vägnätet utförts för att underlätta snöplogning och gräsklippning.

För förbättrad vägsäkerhet och vägekonomi har tio styck reflexförsedda väjningsstolpar installerats utmed Hallstavägen för utmärkning av avloppsbrunnarna och även i skarpa kurvor för att undvika att tunga fordon sneddar och trycker sönder vägbanan.

Enligt beslut på ordinarie föreningsstämman 2013 har en vägspegel installerats i korsningen Hallstavägen/Notvägen för att höja säkerheten i T-korsningen.

Under vintersäsongen 1 november till 15 april kommer normal snöröjning och halkbekämpning att utföras på Hallstavägen och alla stickvägarna. Markering av vägarna sker med reflexförsedda snökäppar.

Under våren 2014 kommer kompletteringsgrusning samt lagning av eventuella vinterskador att ske utmed hela vägnätet.

Nya stickvägen till Hallsta 1:101 godkänd

2013-08-11

Styrelsen har besiktigat och beslutat att godkänna upprustningen av Nya stickvägen till Hallsta 1:101 från Hallsta Gärdes väg ca 75 meter lång för fullständig anslutning till Samfälligheten. Samfällighetsföreningen tar därmed över det fulla ansvaret för drift och underhåll av denna väg.

Detta innebär att samtliga stickvägar nu slutligen är upprustade och färdigställda i enlighet med förrättningsbeslutet och att samfällighetsföreningen nu tagit över det fulla ansvaret för drift och underhåll av samtliga stickvägar i Hallsta.

Protokoll - Ordinarie föreningsstämma 2013

2013-06-24

Protokollet från ordinarie föreningsstämman 2013-06-15 har idag skickats med post till medlemmarna tillsammans med faktura på vägavgiften. Var vänlig ange fastighetsbeteckning vid betalning. Protokollet finns också upplagt på hemsidan under rubriken ”Dokument”.

Temporär avstängning av Hallsta Gärdes väg 14 - 17 juni, 2013

2013-06-09

Hallsta Gärdes väg kommer att vara avstängd mellan den 14-17 juni 2013 p.g.a. vattenledningsarbete. Under denna period erbjuds parkeringsmöjlighet på allmänningen. Mellan den 10- 20 juni 2013 kan vändplanen på Hallsta Gärdes väg vara belagd med grushögar. Vändning av fordon kan vara begränsad under denna tid.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

2013-05-17

Medlemmarna i Hallsta Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Kallelsen sänds ut per post till medlemmarna. (via e-post till de medlemmar som enligt stadgarna skriftligt godkänt detta till styrelsen).

Tid: Lördagen den 15 juni 2013 kl 13.00
Plats: ”Pannrummet”, Stenby Trädgård, Adelsö (www.pannrummet.nu)


Bilaga 7: Styrelsens förslag till debiteringslängd finns för påseende (som referensexemplar) i informationslådorna i Hallsta samt hos Ingrid Ålander, Hallstavägen 37, Hallsta. (Ring 08-560 514 20 först)

Se vidare information på hemsidan under rubriken ”Dokument” där kallelsen inkl. samtliga bilagor finns upplagda.

Motioner

2013-05-05

Information inför den ordinarie föreningsstämman den 15 juni 2013.
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast 15 maj 2013

Vägförbättringar på Hallstavägen

2013-04-30

Under april har följande reparationer/vägförbättringar utförts på Hallstavägen.

Infarten från Hallstavägen till Hallsta Gärde vägen har reparerats och grusats för att få bort det återkommande problemet med svackan som bildas p.g.a. att tunga fordon sneddar och kör för nära kanten i kurvan och trycker ner vägbanan. En väjningsstolpe har installerats. I kurvan vid Hallsta Gård har vägen flyttats ut ca en halv meter och grusats p.g.a att insidan av vägen efter hand krypit över avloppsbrunnen.

Information om datum för ordinarie föreningsstämma 2013

2013-01-27

Hallsta Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma kommer att hållas lördagen den 15 juni 2013 kl.13.00 i ”Pannrummet”, Stenby Trädgård Adelsö (www.pannrummet.nu). Kallelsen kommer under maj att sändas ut per post till medlemmarna utom till de som enligt stadgarna skriftligt godkänt till styrelsen att istället få kallelsen via e-post. Kallelsen kommer även samtidigt att läggas upp på hemsidan.

Väghyvling och grusning av Hallstavägen

2012-07-19

Väghyvling och grusning av Hallstavägen har under denna vecka färdigställts.

Denna grundliga förbättring av Hallstavägens bärlager från Ringvägen till Båtsviksvägen genom väghyvling och grusning kommer att minimera det återkommande problemet med håligheter i vägbanan.

Protokoll - Ordinarie föreningsstämma 2012

2012-06-18

Protokollet från ordinarie föreningsstämman 2012-06-09 har idag skickats med post till medlemmarna tillsammans med faktura på årsavgiften. Var vänlig ange fastighetsbeteckning vid betalning. Protokollet finns också upplagt på hemsidan under rubriken ”Dokument”.

Ordinarie föreningsstämma 2012

2012-05-21

Medlemmarna i Hallsta Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Kallelsen sänds ut per post till medlemmarna.

Tid: Lördagen den 9 juni 2012 kl 13.00
Plats: ”Pannrummet”, Stenby Trädgård, Adelsö (www.pannrummet.nu)


Bilaga 7: Styrelsens förslag till debiteringslängd finns för påseende (som referensexemplar) i informationslådorna i Hallsta samt hos Ingrid Ålander, Hallstavägen 37, Hallsta. (Ring 08-560 514 20 först)

Se vidare information på hemsidan under rubriken ”Dokument” där kallelsen inkl. samtliga bilagor finns upplagda.

Högsta Domstolen

2012-05-07

Saken: ”Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om klander av föreningsstämmobeslut”.
Åke Kolm har överklagat Svea hovrätts, Mark- och miljööverdomstolen beslut 2012-02-28 i mål F 10838-11

Högsta domstolen fattar följande beslut 2012-05-02. ”Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast.”

Gärdsgårdsvägen godkänd

2012-05-07

Styrelsen har efter inspektion 2012-04-21 beslutat att godkänna upprustningen av stickvägen Gärdsgårdsvägen för fullständig anslutning till Samfälligheten. Samfällighetsföreningen tar därmed över det fulla ansvaret för drift och underhåll av denna väg.

Detta innebär att samfällighetsföreningen nu tagit över det fulla ansvaret för drift och underhåll av samtliga stickvägar i Hallsta, utom för Nya stickvägen till Hallsta 1:101 som tyvärr ännu inte är upprustad och färdigställd i enlighet med förrättningsbeslutet.

Underhålls & förbättringsåtgärder utförda under april.

2012-04-24

Hallstavägen: kantbeskärning från Ringvägen till Hallsta Gärde infarten. Infarten till Hallsta Gärde vägen: insidan av kurvan har höjts och fyllts med grus för att få bort svackan som bildats. Nydalsvägen: påfyllning med grus i svackan för att undvika vattensamling. Hallstavägens förlängning: insidan av vägbanan i skarpa kurvan (vid Hallsta 1:73) har höjts med grus för bättre vattenavrinning. Stenbacksvägen: vägtrumma har installerats på lägsta punkten nedanför backen för bättre vattenavrinning. Notvägen: vändplan nere vid sjön har grusats för att undvika vattensamling. Båtviksvägen: har grusats fram till vändplanen efter att fastighetsägarna färdigställt installation av vägtrumman vid mitten av vägsträckan enligt förrättningsbeslutet.

Svea Hovrätt

2012-03-12

SVEA HOVRÄTT, Mark- och miljööverdomstolen meddelade 2012-02-28 beslut angående fråga om prövningstillstånd för överklagat avgörande av Nacka Tingsrätts, mark och miljödomstolen, dom 2011-12-08 i mål nr. F 3564-10.

Hovrätten beviljar inte prövningstillstånd i målet varför Nacka tingsrätts, mark och miljödomstolens dom står fast. Dock medjes prövningstillstånd avseende frågan om rättegångskostnaderna vilket ej berör Hallsta Samfällighetsförening. Hovrättens protokoll i sin helhet finns på hemsidan under fliken ”Dokument”, samt som referensexemplar i föreningens informationslådor i Hallsta.

Fastighetsdomstolen

2011-12-23

NACKA TINGSRÄTT, Mark- och miljödomstolen meddelade 2011-12-08 dom i Mål nr. F3564-10.

DOMSLUT: Åke Kolms talan ogillas.

Domen i sin helhet finns på hemsidan under fliken ”Dokument”, samt som referensexemplar i föreningens informationslådor i Hallsta.

Eventuellt överklagande till Svea hovrätt skall ske senast 29 december 2011. Prövningstillstånd krävs.

Lantmäteriet har registrerat våra nya stadgar

2011-11-01

Stadgar för Hallsta Samfällighetsförening (reviderade och antagna vid ordinarie föreningsstämma 2011) är nu registrerade hos Lantmäteriet. Registreringsbevis är utfärdat 2011-10-10.

De reviderade stadgarna samt blankett för godkännande, att kallelse till stämma kan ske via e-post istället för per post, finns under fliken ”Dokument” på hemsidan. Kopia finns även som referensexemplar i föreningens informationslådor.

Trevlig sommar!

2011-06-20

Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och tillönskar alla en Trevlig sommar.

Flygarbacken godkänd

2011-06-19

Styrelsen har 2011-06-18 beslutat att godkänna upprustningen av stickvägen Flygarbacken för fullständig anslutning till Samfälligheten. Det innebär att Samfällighetsföreningen nu tar över det fulla ansvaret för drift och underhåll av denna väg.

Motion till ordinarie föreningsstämman 2011

2011-06-05

En motion till föreningsstämman av Åke Kolm samt styrelsens yttrande finns för påseende i informationslådorna i Hallsta (som referensexemplar) samt på hemsidan under fliken ”Dokument”.

Saltning av Hallstavägen

2011-06-01

Saltning av Hallstavägen utfördes måndagen 2011-05-27. Tidpunkten var lämplig eftersom det kommit en del regn under veckoslutet och torrare väder är att vänta. Saltningen bidrar till att göra vägbanan fastare och hindra dammbildning.

Ordinarie föreningsstämma 2011

2011-05-11

Medlemmarna i Hallsta Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma. Kallelsen sänds ut per post till medlemmarna.

Tid: Lördagen den 18 juni 2011 kl 13.00
Plats: ”Pannrummet”, Stenby Trädgård, Adelsö (www.pannrummet.nu)


Se vidare information under rubriken ”Dokument”

Revisorernas berättelse (Bilaga 5) samt förslag till debiteringslängd (Bilaga 8) finns för påseende (som referensexemplar) i informationslådorna i Hallsta samt hos Ingrid Ålander, Hallstavägen 37, Hallsta. (Ring 08-560 514 20 först)

Grusning av Hallstavägen

2011-05-08

Totalgrusning av Hallstavägen i hela dess längd (ca 1200m) utfördes fredagen 2011-05-06. Före och efter grusningen sladdades vägen. Tidpunkten valdes eftersom tjälen nu släppt och vägen ännu var mjuk och fuktig.

I verksamhetsplanen för år 2010/11 ingick att totalgrusa Hallstavägen i hela dess längd. Grusningen inställdes under sommaren 2010 eftersom vägbanan var så torr att gruset skulle ha drivits av vägen. Under hösten var det likaså olämpligt att grusa eftersom gruset skulle ha plogats bort under vintern.

Godkännande av stickvägar

2010-11-19

De flesta stickvägarna är nu godkända.

Enligt Lantmäteriförrättningen skall stickvägarna i Hallsta anslutas till föreningen efter att dessa har uppnått godtagbar standard. Lantmäteriet utarbetade därför ett "Förslag till Upprustnings-/Iståndsättningsåtgärder" för stickvägarna i Hallsta (ärendenummer AB07239 daterat 2008-12-02). Utförandetiden är 2 år efter det att förrättningen vunnit laga kraft för samtliga stickvägar förutom Gärdsgårdsvägen som fick 3 års utförandetid.

Vid Styrelsens besiktning av stickvägarna 2010-11-18 kunde glädjande nog samtliga stickvägars upprustning godkännas förutom för Flygarbacken och den nya stickvägen till Hallsta 1:101 från Hallsta Gärdes väg, där upprustningen fortfarande ej är utförd.

Styrelsen har därför beslutat att godkänna upprustningen av följande stickvägar för fullständig anslutning till Samfälligheten:
* Prästviksvägen
* Notvägen
* Fårbacksvägen
* Stenbacksvägen
* Båtviksvägen
* Hallstavägen (förlängningen)
* Hallsta Gärdes väg
* Nydalsvägen

Styrelsen tackar för det fina arbetet som nu är utfört på de godkända stickvägarna. Godkännandet innebär att Samfälligheten nu tar över det fulla ansvaret för drift och underhåll av dessa vägar.

Upprustningen av Flygarbacken och den nya stickvägen till Hallsta 1:101 från Hallsta Gärdes väg har ännu inte genomförts och skall enligt förrättningsbeslutet vara klar två år efter att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft (2011-02-18). Styrelsen har beslutat att förlänga upprustningstiden för Flygarbacken till utgången av verksamhetsåret (2011-04-30). Gärdsgårdsvägen skall enligt förrättningsbeslutet vara klar vid utgången av 2011.

 

 

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Länkar | Nyheter | Styrelse | Underhållsplan